Archiv článků

27.01.2015 21:43

Příjem z pronájmu a dopad na daň z příjmů fyzických osob

U příjmu z pronájmu je několik možností, jak jej výkazat v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je třeba zvážit, která možnost je pro vás nejpřijatelnější jak z hlediska administrativy, tak z hlediska daně z příjmů. Výhodou u pronájmu je, že pokud jsem fyzická osoba a pronájímám např. byt, tak...

Celý článek

—————

22.01.2015 13:31

Benefity pro zaměstnance

Benefity pro zaměstnance lze je rozdělit na dvě skupiny: Náklady daňově uznatelné pro zaměstnavatele: 55 % příspěvek na stravenky. Tento benefit je hodně využívaný. 45 % z hodnoty stravenky si zaměstnanec hradí sám prostřednictvím srážek ze mzdy. Je možné, aby zaměstnavatel...

Celý článek

—————

20.01.2015 15:03

Odpočet DPH v krácené výši - koeficient

Nárok na odpočet daně v krácené výši používá plátce DPH, poskytuje-li v rámci své ekonomické činnosti jak zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Jedná se o § 76 zákona o DPH. Pokud tedy je plátci poskytnuto zdanitelné plnění, které následně...

Celý článek

—————

15.01.2015 21:12

Přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) dle § 92e platí od 1.1.2012 a používá se u stavebních a montážních prací. Plátce, který poskytuje stavební a montážní práce jinému plátci, fakturuje bez DPH. Příjemce plnění (musí být taky plátce DPH) má povinnost z přijatého plnění sám DPH...

Celý článek

—————

08.01.2015 20:07

První přiznání k dani z přidané hodnoty

První daňové přiznání k dani z přidané hodnoty je velice důležité. V prvním daňovém přiznání  můžeme uplatnit zdanitelná plnění pořízené 12 měsíců přede dnem, kdy jsme se stali plátcem DPH. Pořízený materiál, zboží nebo majetek však musí být ke dni, kdy jsme se stali plátcem DPH, součástí...

Celý článek

—————

02.01.2015 12:40

Stanovení základu daně z příjmů právnických osob

Společnost sestavuje účetní závěrku a k 31.12.2014 má následující aktiva/pasiva a...

Celý článek

—————

28.12.2014 08:12

Povinnost registrace k DPH

Od 1.1.2015 se měl snížit limit obratu pro registraci k DPH z původních 1 000 000 Kč na 750 000 Kč, avšak nakonec bylo snížení limitu obratu odloženo až na rok 2016, a tak je třeba připomenout situace, kdy se musíme povinně registrovat k DPH. Přesáhneme-li obrat 1 000 000 Kč (od 1.1.2016 750 000...

Celý článek

—————

17.12.2014 21:15

Obec a její registrace k DPH

V souvislosti se snížením limitu obratu stanoveného podle § 6 odst. 1 zákona o DPH od 1. 1. 2016 na hodnotu 750 000 Kč je třeba připomenout základní pojmy a příklady k registraci DPH u obcí. Neziskové subjekty, kam spadají i obce, jsou dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani...

Celý článek

—————

24.10.2014 16:32

E-shop byl spuštěn

Dnes byl spuštěn náš nový e-shop. V tomto článku popište, proč jste spustili tento e-shop a co přináší Vašim zákazníkům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké výhody jim tento e-shop nabízí proti konkurenci.

Celý článek

—————


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161