Články

23.03.2015 05:50

Dobrovolné vyšší sociální pojištění a účast v II. důchodovém pilíři

OSVČ mohou dobrovolně platit vyšší sociální pojištění, než jaké by odpovídalo dosaženému hrubému zisku. Vyšší vyměřovací základ si pak určí dobrovolně sami. Vyšší platba na sociálním (důchodovém) pojištění je pozitivní s ohledem na výpočet státního starobního důchodu. Vzhledem ke konstrukci výpočtu...

Celý článek

—————

22.03.2015 19:11

Sazby povinného pojistného

Z důvodu uplatnění daňových slev a daňových odpočtů nezaplatí někteří živnostníci na dani z příjmu nic. Povinné sociální a zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno, a to i při velmi nízkém zisku nebo ztrátě. Pro živnostníky je povinné pojistné závaznou daní. Při výpočtu sociálního a zdravotního...

Celý článek

—————

21.03.2015 20:06

Přehled o příjmech a výdajích sociální správě a zdravotní pojišťovně

Oba přehledy o příjmech a výdajích za loňský rok je nutné doručit na příslušné instituce do 4. května 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 3. srpna 2015. Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je však nutné doložit u uvedených institucí do konce...

Celý článek

—————

20.03.2015 16:03

Zvýšení limitu pro osvobozené příjmy

Pro rok 2014 se zvýšil limit pro příležitostné příjmy na 30 000 Kč oproti 20 000 Kč v roce předchozím. Příjmy z příležitostných příjmů do uvedeného limitu se tedy neuvádějí do daňového přiznání. V praxi jsou nejčastějšími příjmy příležitostných příjmů jednorávé výpomoci, pronájem movitých věcí nebo...

Celý článek

—————

19.03.2015 07:46

Srážková daň z dohody o provedení práce

Z měsíční odměny 10.000 Kč a méně z dohody o provedení práce se odvádí srážková daň. Do daňového přiznání za rok 2014 je možné zahrnout i tuto zaplacenou srážkovou daň z dohody o provedení práce. Například pro studenty, ženy na rodičovské dovolené nebo penzisty, kteří si během roku 2014...

Celý článek

—————

18.03.2015 21:42

Daň z prodeje cenných papírů

V roce 2013 byly od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže doba mezi nabytím a převodem cenných papírů při jejich prodeji překročila šest měsíců. Od roku 2014 se lhůta prodloužila na tři roky. V daňovém přiznání za rok 2014 bude mnohem více lidí uvádět i příjmy z prodeje cenných...

Celý článek

—————

17.03.2015 21:13

Čerpání daňového bonusu

Pokud je daňové zvýhodnění uváděné v daňovém přiznání vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, vzniká nárok na daňový bonus. Počítá se jako rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ale právě...

Celý článek

—————

16.03.2015 22:40

Školkovné

Příznivou daňovou novinkou při vyplňování daňového přiznání za rok 2014 je uplatnění slevy za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné. To je možné uplatnit na jedno dítě do částky 8.500 Kč. Do školkovného se nepočítá stravné ani výdaje na pomůcky. O školkovné si může daňovou povinnost snížit...

Celý článek

—————

15.03.2015 18:45

Povinné elektronické podání

Daňové přiznání za rok 2014 musí podat všichni občané, kteří si zřídili datovou schránku, pouze v elektronické podobě. Když v praxi podá živnostník, jenž má datovou schránku, daňové přiznání za rok 2014 v tradiční papírové podobě, potom bude finanční úřad toto podání akceptovat, ale udělí...

Celý článek

—————

14.03.2015 20:02

Kdo má povinnost podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat na finanční úřad nejenom všichni živnostníci, ale rovněž zaměstnanci, kteří mají za rok 2014 mimo zaměstnání další zdanitelné příjmy vyšší než 6.000 Kč. Za zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti splní zpravidla daňovou povinnost jejich zaměstnavatel...

Celý článek

—————


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161