Články

13.03.2015 14:05

Daňové odpočty

Základ daně snižují daňové odpočty, které je potřeba doložit k přiznání příslušným potvrzením nebo dokladem (originálem, nikoli kopií). Daňovými odpočty jsou: dary Hodnota daru musí činit nejméně 1.000 Kč, darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %. odběr krve Odběr krve...

Celý článek

—————

12.03.2015 10:11

Příjmy a výdaje OSVČ

Základními vstupními údaji OSVČ pro výpočet daně z příjmů jsou příjmy a výdaje. Potřebná data je možné zjistit z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů při stanovení výdajů paušálem. Při stanovení výdajů paušálem není možné uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na...

Celý článek

—————

11.03.2015 09:50

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2014

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 musí být doručeno na finanční úřad do 1. dubna 2015, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. července. Lidé mající datovou schránku musí daňové přiznání za rok 2014 podat elektronicky, jinak obdrží automatickou pokutu 2.000...

Celý článek

—————

27.01.2015 21:43

Příjem z pronájmu a dopad na daň z příjmů fyzických osob

U příjmu z pronájmu je několik možností, jak jej výkazat v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je třeba zvážit, která možnost je pro vás nejpřijatelnější jak z hlediska administrativy, tak z hlediska daně z příjmů. Výhodou u pronájmu je, že pokud jsem fyzická osoba a pronájímám např. byt, tak...

Celý článek

—————

22.01.2015 13:31

Benefity pro zaměstnance

Benefity pro zaměstnance lze je rozdělit na dvě skupiny: Náklady daňově uznatelné pro zaměstnavatele: 55 % příspěvek na stravenky. Tento benefit je hodně využívaný. 45 % z hodnoty stravenky si zaměstnanec hradí sám prostřednictvím srážek ze mzdy. Je možné, aby zaměstnavatel...

Celý článek

—————

20.01.2015 15:03

Odpočet DPH v krácené výši - koeficient

Nárok na odpočet daně v krácené výši používá plátce DPH, poskytuje-li v rámci své ekonomické činnosti jak zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Jedná se o § 76 zákona o DPH. Pokud tedy je plátci poskytnuto zdanitelné plnění, které následně...

Celý článek

—————

15.01.2015 21:12

Přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) dle § 92e platí od 1.1.2012 a používá se u stavebních a montážních prací. Plátce, který poskytuje stavební a montážní práce jinému plátci, fakturuje bez DPH. Příjemce plnění (musí být taky plátce DPH) má povinnost z přijatého plnění sám DPH...

Celý článek

—————

08.01.2015 20:07

První přiznání k dani z přidané hodnoty

První daňové přiznání k dani z přidané hodnoty je velice důležité. V prvním daňovém přiznání  můžeme uplatnit zdanitelná plnění pořízené 12 měsíců přede dnem, kdy jsme se stali plátcem DPH. Pořízený materiál, zboží nebo majetek však musí být ke dni, kdy jsme se stali plátcem DPH, součástí...

Celý článek

—————

02.01.2015 12:40

Stanovení základu daně z příjmů právnických osob

Společnost sestavuje účetní závěrku a k 31.12.2014 má následující aktiva/pasiva a...

Celý článek

—————

28.12.2014 08:12

Povinnost registrace k DPH

Od 1.1.2015 se měl snížit limit obratu pro registraci k DPH z původních 1 000 000 Kč na 750 000 Kč, avšak nakonec bylo snížení limitu obratu odloženo až na rok 2016, a tak je třeba připomenout situace, kdy se musíme povinně registrovat k DPH. Přesáhneme-li obrat 1 000 000 Kč (od 1.1.2016 750 000...

Celý článek

—————


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161