22.01.2015 13:31

Benefity pro zaměstnance

Benefity pro zaměstnance lze je rozdělit na dvě skupiny:

  1. Náklady daňově uznatelné pro zaměstnavatele:
  • 55 % příspěvek na stravenky. Tento benefit je hodně využívaný.

45 % z hodnoty stravenky si zaměstnanec hradí sám prostřednictvím srážek ze mzdy. Je možné, aby zaměstnavatel hradil celou hodnotu stravenky – v tomto případě by bylo 45 % hodnoty daňově neuznatelným nákladem

  • příspěvek na životní nebo penzijní pojištění – tento benefit je také hojně využívaný. Od roku 2013 se zvýšila částka, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci přispět, a to na 30 000 Kč / rok / 1 zaměstnanec
  1. Náklady daňově neuznatelné pro zaměstnavatele:

           Výhodou těchto benefitů je to, že nepodléhají zdanění na straně zaměstnance, ani odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

  • občerstvení (vč. nealkoholických nápojů) na pracovišti
  • nepeněžní plnění ve formě možnosti používat:
  • rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení (např. poukázky na masáže)
  • předškolní zařízení, závodní knihovny
  • tělovýchovná a sportovní zařízení (např. permanentky do fitness center, bazénů apod.)
  • příspěvek na kulturní pořady a sportovní akce (např. vstupenky do kin, divadel apod.)

            Poskytnutí rekreace včetně zájezdů maximálně do výše 20 000 Kč / rok / 1 zaměstnanec

Je třeba zdůraznit, že se jedná o nepeněžní příspěvky, nikoliv vyplácet peníze – tedy vstupenky, poukázky apod. – lze je buď nakoupit a rozdávat zaměstnancům, nebo hradit prostřednictvím faktury vystavené na firmu, popřípadě vyplatit zaměstnanci oproti dodanému dokladu za danou službu.

Jiná plnění pro zaměstnance, které nesplňují výše uvedené podmínky - účel (například poukázky na nákupy v obchodech) jsou pro zaměstnance zdanitelným příjmem – tedy měli by tyto částky zdanit a odvést pojistné prostřednictvím mzdy.

Pokud se chcete dozvědět, jaké formuláře se musí vyplnit při nástupu nového (prvního) zaměstnance do firmy, pak můžete shlédnout videoseminář na webu www.videoseminar.cz/products/nastup-zamestnance-pruvodce-vyplnenim-potrebnych-formularu/

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161