17.03.2015 21:13

Čerpání daňového bonusu

Pokud je daňové zvýhodnění uváděné v daňovém přiznání vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, vzniká nárok na daňový bonus. Počítá se jako rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ale právě naopak se ještě peníze od státu dostanou.

Pro přiznání daňového bonusu však musí být splněny zákonné podmínky. Daňový bonus lze čerpat pouze tehdy, když příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku nebo pronájmu jsou ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku.

Kdo má příjmy pouze z pronájmu, ten nesmí mít výdaje vyšší než příjmy, aby měl nárok na daňový bonus. Za rok 2014 je tedy nutné mít rozhodné příjmy alespoň 51.000 Kč.

Zpracování mezd Třebíč a vedení mzdového účetnictví Třebíč

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161