13.03.2015 14:05

Daňové odpočty

Základ daně snižují daňové odpočty, které je potřeba doložit k přiznání příslušným potvrzením nebo dokladem (originálem, nikoli kopií). Daňovými odpočty jsou:

  • dary

Hodnota daru musí činit nejméně 1.000 Kč, darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %.

  • odběr krve

Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2.000 Kč za každý odběr.

  • úroky z úvěru na bydlení

Odpočet úroků z úvěru na bydlení lze uplatnit až do 300.000 Kč. Úvěrem však musí být řešena bytová situace poplatníka.

  • zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření

Základ daně je možné ponížit o vložené finanční prostředky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření během roku 2014 ponížené o maximálně 12.000 Kč (tato podmínka je splněna při pravidelné měsíční úložce 2.000 Kč a více). Při pravidelné úložce 1.000 Kč a méně (tj. max. 12.000 Kč za rok) se základ daně nesnižuje. Ve smlouvě však musí být také sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy se dosáhne 60 let.

  • zaplacené příspěvky na životním pojištění
  • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

Základ daně je možné ponížit i o zaplacené příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců. Maximální hodnota odpočtu činí 3.000 Kč.

  • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání

Maximální limit úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání činí 10.000 Kč, u poplatníků se zdravotním postižením 13.000 Kč a u poplatníků s těžším zdravotním postižením 15.000 Kč.

Nabízím účetní služby včetně zpracování mezd pro podnikatele, firmy a SVJ.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161