23.03.2015 05:50

Dobrovolné vyšší sociální pojištění a účast v II. důchodovém pilíři

OSVČ mohou dobrovolně platit vyšší sociální pojištění, než jaké by odpovídalo dosaženému hrubému zisku. Vyšší vyměřovací základ si pak určí dobrovolně sami. Vyšší platba na sociálním (důchodovém) pojištění je pozitivní s ohledem na výpočet státního starobního důchodu.

Vzhledem ke konstrukci výpočtu státního důchodu však není tento krok zpravidla výhodný. Důchod se zvýší méně, než kolik činí zvýšené platby na sociálním pojištění. Naprostá většina OSVČ si proto v praxi platí částku odpovídající dosaženému hrubému zisku.

Účast v II. důchodovém pilíři

Osoby samostatně výdělečně činné, které vstoupily do II. důchodového pilíře, odvedou na sociálním pojištění 26,2 % z vyměřovacího základu a dalších 5 % na důchodovém spoření. Na platby zdravotního pojištění nemá účast v II. důchodovém pilíři vliv.

OSVČ zapojené v II. důchodovém pilíři musejí doručit na finanční úřad pojistné přiznání za rok 2014. Termín pro doručení je do 1. dubna 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. července. Termín není tedy shodný s termínem pro podání přehledů o příjmech a výdajích.

Ucetnictvi Brno

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161