21.08.2019 09:04

Jak na daně za rok 2018?

Daň z příjmů fyzických osob výrazně snižují daňové slevy a daňové odpočty. Daň tedy může skončit na nule. Za jakých okolností?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 musí být doručeno na finanční úřad do 1. dubna 2019, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. července. Lidé mající datovou schránku musí daňové přiznání za rok 2018 podat elektronicky, jinak obdrží automatickou pokutu 2000 Kč, ve vyjímečných případech až 50 000 Kč. Daň z příjmu je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Všechny OSVČ musí podat daňové přiznání. V praxi však podávají daňové přiznání i zaměstnanci - ti, kteří si za celý rok mimo zaměstnání přivydělávali a jejich zdanitelné příjmy za tuto práci jsou vyšší než 6000 Kč.

Příjmy a výdaje OSVČ

Základními vstupními údaji OSVČ pro výpočet daně z příjmů jsou příjmy a výdaje. Potřebná data je možné zjistit z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů při stanovení výdajů paušálem. Při stanovení výdajů paušálem není možné uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Paušální výdaje se pohybují od 30 % po 80 % v závislosti na vykonávané činnosti: 80% paušál je u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmů z řemeslných živností, 60% paušál u příjmů z ostatních živností, 40% paušál u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmů z užití nebo poskytnuní práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmů z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, konečně 30% paušál se týká příjmů z pronájmu.

Daňové odpočty

Základ daně snižují daňové odpočty, které je potřeba doložit k přiznání příslušným potvrzením nebo dokladem (originálem nikoliv kopií). Daňovými odpočty jsou: dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životním pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci a úhrada zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Hodnota daru musí činit nejméně 1000 Kč, darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %. Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 3000 Kč za každý odběr.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161