21.08.2019 08:46

Jak se počítá měsíční záloha

Od vypočteného sociálního pojištění za rok 2019 se odečtou zálohy zaplacené během roku a případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od doručení ,,přehledu za rok 2019". Při hlavní činnosti je nutné platit během roku zálohy alespoň ve stanovené minimální výši. Od dosaženého hrubého zisku za rok 2019 se následně odvíjí nová měsíční záloha, platná v roce 2020. Poprvé se platí za měsíc, kdy poplatník odevzdává přehled za rok 2019. Splatnost pojistného je do 20. dne následujícího měsíce. Takže např. při odevzdání přehledu v březnu 2020 je nutné novou měsíční zálohu zaplatit do 20. dubna. Minimální měsíční záloha v roce 2019 při hlavní činnosti činní 2388 Kč.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161