23.03.2015 08:24

Maximální pojistné

U zdravotního pojištění není stanoven žádný limit. Zdravotní pojištění se platí z celého příjmu, sociální pouze do maximálního vyměřovacího základu neboli stropu. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ za rok 2014 je částka 1 245 216 Kč. OSVČ mohou tedy za rok 2014 zaplatit na sociálním pojištění maximálně 363 604 Kč.

Uvedený strop platí i pro zaměstnance. Během roku hlídá maximální vyměřovací základ zaměstnavatel, který sráží a platí sociální pojištění za zaměstnance. Od dosaženého hrubého zisku za rok 2014 se odvíjí nová měsíční záloha. Poprvé se nová měsíční záloha zaplatí za měsíc, kdy byl odevzdán přehled. Při odevzdání obou přehledů v březnu se bude nová záloha poprvé platit v dubnu za březen. Záloha na sociálním pojištění je splatná do 20. dne následujícího měsíce. Záloha na zdravotním pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce.

Při hlavní činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2015 činí minimální záloha na sociálním pojištění 1 943 Kč a na zdravotním pojištění 1 797 Kč.

Vedení účetnictví Brno

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161