29.11.2018 08:35

Čím vším se dají snížit daně 1

Dary, úroky z hypotéky, ale i vzdělání nebo náklady na školku: při placení daní se dá hodně ušetřit

Ať už máte vyplňování daňového formuláře za sebou, nebo se na ně na poslední chvíli teprve chystáte, zkontrolujte si, jestli jste nezapomněli uvést nějaký odpočet. Co všechno si můžete z daní odečíst a jaké jsou podmínky? První skupinou jsou položky, kterými je možné snížit daňový základ, z něhož se pak daň vypočítává. Každá tato tzv. odečitatelná položka tedy zmenšuje částku, z níž se posléze vyčísluje 15procentní daň. 

Dary a charita

Kdo v loňském rice například daroval peníze na dobročinné účely, může si o ně opět ponížit daňový základ. Dar ale musí splnit určité podmínky: jeho úhrnná výše musí činit alespoň 1000 korun a lze jej uplatnit do výše 15 procent daňového základu. To je pro filantropy dobrá zpráva: loni si takto mohli odečíst nanejvýš deset procent. Mezi dary peněžní se počítá také dárcovství ,,tělesné". Za každý odběr krve si může dárce odečíst 2000 korun, od roku 2014 si také může odečíst i darování orgánů, které se oceňuje 20 000 korun. Hodnota daru se dokládá potvrzením od obdarované organizace, jehož originál je třeba přiložit k daňovému přiznání. 

Úroky z úvěru na bydlení 

Odečíst lze také hodnotu úroků, které jste zaplatili loni za hypotéku nebo za úvěr ze stavebního spoření od banky či stavební spořitelny (nevztahuje se na půjčky od nebankovních institucí). Maximálně lze odečíst 300 000 korun nebo 25 000 korun za měsíc (to v případě, že jste půjčku neměli celý rok). A jsou tu ještě další podmínky: úvěr je nutné využít na řešení bytových potřeb své vlastní rodiny. Kdo platí hypotéku na byt, který pronajímá, úroky si do daní dát nemůže. Úroky je možné odečítat i z úvěru na koupi pozemku, pokud na něm do čtyř let začnete stavět bytový nebo rodinný dům. Odečíst si úroky z hypotéky může majitel nemovitosti, který ji užívá k trvalému bydlení osobně či k bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů či prarodičů obou manželů. V případě dalších podobných půjček, například na pořízení družstevního bytu, není podmínkou vlastnictví, ale trvalé bydlení. Úroky z úvěru si může odčítat dokonce i nájemník, pokud doloží, že peníze použil na údržbu či rekonstrukci pronajímaného bytu či domu, kde trvale bydlí. Vždy platí, že osoba uplatňující daňový odpočet musí být uvedena na úvěrové smlouvě jako přímý účastník. Nestačí tedy, že úvěr pouze splácí. Přesnou částku, o kterou si lze snížit daňový základ, najdete na potvrzení od banky či stavební spořitelny. To je pak také nutné přiložit k daňovému formuláři. Kdo uplatňuje úroky poprvé, musí dodat finančnímu úřadu i kopii smlouvy o úvěru a výpis z listu vlastnictví.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161