20.01.2015 15:03

Odpočet DPH v krácené výši - koeficient

Nárok na odpočet daně v krácené výši používá plátce DPH, poskytuje-li v rámci své ekonomické činnosti jak zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Jedná se o § 76 zákona o DPH.

Pokud tedy je plátci poskytnuto zdanitelné plnění, které následně použije v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, uplatní si DPH v krácené výši. Tzn. že DPH z přijatého zdanitelného plnění vynásobí zálohovým koeficientem pro daný rok anebo, pokud se jedná o první rok, stanoví výši koeficientu kvalifikovaným odhadem.

V posledním přiznání v kalendářním roce (tj. za měsíc prosinec anebo za IV. čtvrtletí) vypočte plátce za celý kalendářní rok za všechna uskutečněná zdanitelná plnění vypořádací koeficient, který se stává koeficientem zálohovým v roce následujícím.

Příklad:

Společnost (plátce DPH) vlastním dům, v kterém pronajímá byty občanům (neplátcům). V přízemí domu jsou kanceláře, které pronájímá s DPH jiným plátcům. Společnost tak poskytuje jak zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně (pronájem kanceláří), tak osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (pronájem bytů). Zálohový koeficient je 40 %.

1. PFA (přijatá faktura) - oprava hlavních vstupních dvěří 30 000 + 6 300 DPH = 36 300 Kč
Řešení: Hlavní vstupní dveře slouží ke vstupu do domu. Používájí je tedy jak nájemníci bytů, tak nájemníci kanceláří. Nárok na odpočet daně má tak společnost v krácené výši, a sice ve výši 2 520 Kč (6 300 x 0,4).

2. PFA (přijatá faktura) - oprava sprchy v jednom z bytů 5 000 + 1 050 DPH = 6 050 Kč
Řešení: Není žádný nárok na odpočet DPH, a to ani v krácené výši, jelikož je to použito pro plnění, které je bez nároku na odpočet daně (pronájem bytů).

3. VPD (výdajový pokl. doklad) - malířské práce v jedné z kanceláří 6 000 + 1 260 DPH = 7 260 Kč
Řešení: Společnost má plný nárok na odpočet DPH (1 260 Kč), jelikož je to použito pro zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně (pronájem kanceláří).

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161