21.08.2019 14:33

Penzisté opět se slevou na poplatníka

Ve většině případů by měl vyjít přeplatek (právě proto, že odečítá slevu na poplatníka za celý rok), o který pak požádá na čtvrté straně daňového přiznání. Kdo měl nízké příjmy, za které mu zaměstnavatel strhával srážkovou daň, vyplní tuto daň do řádku 87a. I jemu by měl ale díky slevě vyjít přeplatek. Kdo si přivydělával nájmem (pronajímal nemovisotst či movitý majetek), vyplňuje přílohu číslo 2. Uvede celkové příjmy (řádek 201), výdaje (řádek 202) - ty mohou být buď skutečné, nebo paušální ve výši 30 procent z příjmů. Částku ke zdanění pak uvede na druhé straně přiznání do řádku 39. Vyplní případné odčitatelné položky, slevu na poplatníka a na řádku 91 mu vyjde částka k doplacení. Může zde vyjít i nula, to v případě, že byl zisk (příjmy minus výdaje) nižší než 165 600 korun. Kdo si přivydělával podnikáním či třeba dostával honoráře, vyplní přílohu č. 1. Zde uvede součet všech příjmů (řádek 101), odečte výdaje skutečné či paušálem (řádek 102), případně uvede část příjmů a výdajů, které rozděluje na spolupracující osoby, vyplní druh činnosti a výsledný základ daně z řádku 113 přenese na druhou stranu přiznání do řádku 37. Uplatňuje-li ztrátu z předchozích období, vyplní ji do řádku 44. I on si může uvést odečitatelné položky a slevy. Na řádku 91 mu pak vyjde daň k zaplacení. Pokud měl malý zisk, nejspíš nebude platit nic, přiznání však podat musí. Kdo měl takzvané ostatní příjmy, vyplňuje přílohu č. 2. Sem spadají například příjmy z prodeje nemovitosti, příležitostné příjmy nad limit 30 000 korun (například přebytky ze zahrádky), z prodeje cenných papírů, z penze převyšující osvobozenou hranici 439 200 korun, z příležitostných pronájmů, z pomoci sousedovi za úhradu, z převodu podílu ve společnosti. Příjmy lze ponížit o výdaje, ale pouze o skutečné. Paušál je možné využít pouze na zemědělkou činnost. Dílčí základ daně z řádku 209 pak přenese do řádku 40 na druhé straně přiznání.

Penze se (většinou) nedaní!

Příloha číslo 3 je určená pro příjmy ze zahraničí. K jejímu vyplňování ale doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem. A kdo měl příjmy z více činností najednou, vše zkombinuje dohromady. Samotná penze se do výše 439 200 korun za rok 2018 nedaní a ani do daňového přiznání neuváí. Kdo měl však důchod vyšší, toho se již daňová povinnost týká. Částku, která přesahuje limit, pak musí uvést do daňového přiznání (do přílohy 2). Vzhledem k možnosti využít slevy na poplatníka však reálně placení daně nehrozí.

Sleva na vnučku

Důchodce může mít i nárok na slevu na dítě. Daňové zvýhovnění mohou uplatnit prarodiče, pokud s nimi vnuk nebo vnučka žije v jedné domácnosti a rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Protože nejde o obvyklou situaci, je vhodné k přiznání přiložit prohlášení potomka, že nemá příjmy a on i dítě žijí s prarodiči ve společně hospodařící domácnosti.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161