28.12.2014 08:12

Povinnost registrace k DPH

Od 1.1.2015 se měl snížit limit obratu pro registraci k DPH z původních 1 000 000 Kč na 750 000 Kč, avšak nakonec bylo snížení limitu obratu odloženo až na rok 2016, a tak je třeba připomenout situace, kdy se musíme povinně registrovat k DPH.

Přesáhneme-li obrat 1 000 000 Kč (od 1.1.2016 750 000 Kč) za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, musíme podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jsme obrat překročili. Plátci se stáváme od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž jsme obrat překročili. Jedná se o § 6 a § 94 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

Příklad č. 1

V období září 2013 až červen 2014 máme následující výnosy či příjmy:
výnosy z prodeje elektrospotřebičů - 750 000 Kč
výnosy z oprav elektrospotřebičů - 350 000 Kč
Jaký máme obrat z hlediska DPH, kdy se případně staneme plátcem DPH a kdy dojde k povinnosti podat přihlášku k registraci k DPH?

Řešeni:
Obrat máme 1 100 000 Kč (750 000 + 350 000). Překročili jsme limit již za 10 měsíců a musíme podat přihlášku k registraci k DPH do 15. července a stáváme se plátcem daně od 1. srpna 2014.

Příklad č. 2

V období září 2013 až srpen 2014 máme následující výnosy či příjmy:
výnosy z pronájmu bytových jednotek občanům (neplátcům DPH) - 650 000 Kč
výnosy z pronájmu nebytových prostor fyzickým osobám (neplátcům DPH) - 370 000 Kč
Jaký máme obrat z hlediska DPH, kdy se případně staneme plátcem DPH a kdy dojde k povinnosti podat přihlášku k registraci k DPH?

Řešení:
Obrat máme 1 020 000 Kč (650 000 + 370 000). Překročili jsme limit, avšak poskytujeme pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 a § 56a). Nemáme tedy povinnost registrovat se k DPH, a to ani dobrovolně.

Příklad č. 3

Stejné zadání jako u příkladu 2, avšak máme navíc příjmy z pronájmu parkovacích míst, a to 30 000 Kč.

Řešení:
Obrat máme 1 050 000 Kč (650 000 + 370 000 + 30 000). Překročili jsme limit a kromě plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uskutečňujeme rovněž ekonomickou činnost neosvobozenou od daně (pronájem park. míst). Jsme tedy povinni podat přihlášku k registraci k DPH do 15. září a stáváme se plátcem daně od 1. října 2014.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161