21.03.2015 20:06

Přehled o příjmech a výdajích sociální správě a zdravotní pojišťovně

Oba přehledy o příjmech a výdajích za loňský rok je nutné doručit na příslušné instituce do 4. května 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 3. srpna 2015. Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je však nutné doložit u uvedených institucí do konce dubna 2015.

Sociální pojištění se platí na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Zdravotní pojištění se platí zdravotní pojišťovně, u které je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) klientem.

Na trhu působí sedm zdravotních pojišťoven. Jednou za rok je možné zdravotní pojišťovnu změnit, a to vždy k 1. lednu. Přehled za rok 2014 se podává na zdravotní pojišťovnu, u níž byla OSVČ v daném roce pojištěna.

Ucetni Trebic

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161