15.01.2015 21:12

Přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) dle § 92e platí od 1.1.2012 a používá se u stavebních a montážních prací. Plátce, který poskytuje stavební a montážní práce jinému plátci, fakturuje bez DPH. Příjemce plnění (musí být taky plátce DPH) má povinnost z přijatého plnění sám DPH vypořádat a odvést.

"Stavebními a montážními pracemi se rozumí práce při výstavbě nových staveb, bytů a nebytových prostor a práce při jejich rekonstrukcích, modernizacích, rozšířeních, stavebních úpravách a opravách. Opravou se také rozumí stavební nebo montážní údržba. Součástí stavebních a montážních prací jsou konstrukce, materiály, stroje a zařízení, které se do stavby zabudují nebo zamontují."

Týká se veškerých dodávek stavebních a montážních prací, k nimž dochází mezi dvěma plátci DPH v tuzemsku.

V tomto režimu má navíc dodavatel i poskytovatel plnění povinnost podávat finančnímu úřadu vedle daňového přiznání také elektronickou evidenci poskytnutých resp. přijatých plnění.

Jak systém funguje - příklad:

1) Nejste plátce DPH, pak se pro vás nic nemění.

2) Jste plátce DPH a fakturujete neplátci, pak se opět nic nemění.
3) Jste plátce DPH a fakturujete jinému plátci DPH, pak vystavíte fakturu bez daně a někam pod text doplníte např. větu "Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH" - přesná formulace není dána, ale musí z ní být patrno, že povinnost přiznat a odvést daň má odběratel. Navíc to znamená podávat elektronickou evidenci poskytnutých resp. přijatých plnění.

Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti, zda se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e, je ke stažení zde

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161