27.01.2015 21:43

Příjem z pronájmu a dopad na daň z příjmů fyzických osob

U příjmu z pronájmu je několik možností, jak jej výkazat v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je třeba zvážit, která možnost je pro vás nejpřijatelnější jak z hlediska administrativy, tak z hlediska daně z příjmů. Výhodou u pronájmu je, že pokud jsem fyzická osoba a pronájímám např. byt, tak se nejedná o podnikání jako takové a nemusím si proto základat živnost a platit tak zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

U příjmů z pronájmu můžeme uplatnit výdaje buď procentem z příjmů anebo ve skutečné výši.

Uplatnění výdajů procentem z příjmů

Rozhodnete-li se pro variantu uplatnění výdajů procentem, máte nárok uplatnit 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do částky 600 000 Kč. Vyberete-li uplatnění výdajů procentem, pak už nemáte nárok na slevu na manželku ani na daňové zvýhodnění na děti.

Jste-li však zaměstnancem a dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti je vyšší než dílčí základ daně z příjmů z pronájmu, pak máte nárok na slevu na manželku a rovněž můžete uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Uplatňujeme-li výdaje procentem, zatíží nás z hlediska administrativy pouze evidence příjmů z pronájmu.

Uplatnění výdajů ve skutečné výši

Rozhodnete-li pro uplatnění výdajů ve skutečné výši, zatíží to vaši administrativu, avšak v mnoha případech to může být výhodné, jelikož můžete uplatnit do výdajů například odpisy majetku, pokud jste jej tedy nenabyli bezúplatně. Nemovitost se odpisuje zpravidla 30 let a pokud jste koupili například byt za účelem investice a pronajímáte jej, rozhodně se Vám vyplatí uplatnit výdaje ve skutečné výši.

Jste-li podnikatel a nemovitost jste koupili na svoje IČ a zařadili jste ji do obchodního majetku, pak příjmy z pronájmu jsou součastí příjmů dle § 7 zákona  o daních z příjmů a tento příjem se stává součástí vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161