22.08.2019 09:03

Průvodce bludištěm daní z nemovitostí 1

Koupil jsem

Daň z nemovitých věcí

Při koupi nemovitosti během roku je nutné do konce ledna následujícího roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí a zaplatit daň. Ta je splatná do konce května. Daňové přiznání se podává pouze jednou, v následujících letech zasílá vypočtenou daň z nemovitých věcí přímo finanční úřad formou poštovní poukázky.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Původně ji vždy platil prodávající. V roce 2016 ale došlo ke změne zákona, kvůli čemuž ji musí uhradit kupující. Výška daně u nákupu činí 4 % z ceny nemovitosti.

Dostal jsem

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se platí každoročně do konce května, daňové přiznání se podává do konce ledna v prvním roce po získání nemovitosti.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Platí se pouze z úplatného pořízení nemovitosti takže při darování nehrozí.

Daň z příjmů fyzických osob

Pokud darování proběhne mezi osobami v přímé příbuzenské linie (rodiče, prarodiče, děti, vnuci), v linii vedlejší (sourozenci, strýci, tety, synovci, neteře, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžel rodiče), daň se neplatí. Když však dostanete dům nebo byt od příbuzného, je třeba zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob hodnotu nemovitosti určenou znaleckým posudkem. Příjem z darované nemovitosti je přijmem dle §10 zákona o daních z příjmů. Daňové osvobození u daně z příjmu fyzických osob se vztahuje na nepříbuznou osobu pouze v případě, že s ní poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku ve společně hospodařící domácnosti.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161