22.08.2019 09:51

Průvodce bludištěm daní z nemovitostí 2

Rozvedl jsem se a získal vyrovnání

Daň z nemovitých věcí

Bude ji platit nový vlastník nemovitosti, na finančním úřadu je třeba podniknout patřičné kroky a změnit údaje též na katastrálním úřadu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Neplatí se.

Daň z příjmů

Neplatí se.

Zdědil jsem

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat do konce ledna následujícího roku a příslušnou daň zaplatit do konce května následujícího roku.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Z bezúplatného nabytí nemovitosti se neplatí.

Daň z příjmu

Dědictví mezi příbuznými je od daně z příjmu osvobozeno. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí ani v případě dědictví od nepříbuzného na základě odkazu v závěti.

Daroval jsem

Dárce musí splnit oznamovací povinnosti na finančním úřadu v souvislosti s daní z nemovitých věcí, žádné další daňové povinnosti nemá.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161