08.01.2015 20:07

První přiznání k dani z přidané hodnoty

První daňové přiznání k dani z přidané hodnoty je velice důležité. V prvním daňovém přiznání  můžeme uplatnit zdanitelná plnění pořízené 12 měsíců přede dnem, kdy jsme se stali plátcem DPH. Pořízený materiál, zboží nebo majetek však musí být ke dni, kdy jsme se stali plátcem DPH, součástí obchodního majetku. Jedná se o § 79 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

Příklad:

Podali jsme žádost o registraci k dani z přidané hodnoty na finanční úrad. Finanční úřad žádosti vyhověl a poslal vyrozumění, že jsme plátci DPH ode dne 8.10.2014. 

Máme následující přijaté doklady či účtenky:

DUZP popis bez DPH DPH Celkem
5.2.2014 notebook 10 000 2 000 12 000
8.4.2014 myš k notebooku 100 20 120
6.7.2014 tiskárna 3 900 780 4 680
  CELKEM 14 000 2 800 16 800

Jelikož notebook, myš k notebooku a tiskárnu jsme zařadili do obchodního majetku a pořídili jsme tyto předměty do 12 měsíců přede dnem, kdy jsme se stali plátci DPH (před 8.10.2014) a máme k nim stále doklady, kterými to můžeme prokázat, můžeme si nárokovat DPH v prvním daňovém přiznání.

Máme rovněž následující přijaté doklady:

DUZP popis bez DPH DPH Celkem
7.9.2014 nákup domény www.ucetnitesty.cz 200 40 240
1.10.2014 webhosting k doméně 500 100 600
  CELKEM 700 140 840

U těchto dokladů nelze nárokovat DPH, jelikož se jedná o nehmotné statky. I když doménu i webhosting používáme k podnikatelské činnosti, abychom si mohli uplatnit DPH dle § 79 odst. 1, musí se jednat o materiál, zboží či majetek (nikoliv nehmotný statek).

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161