22.03.2015 19:11

Sazby povinného pojistného

Z důvodu uplatnění daňových slev a daňových odpočtů nezaplatí někteří živnostníci na dani z příjmu nic. Povinné sociální a zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno, a to i při velmi nízkém zisku nebo ztrátě.

Pro živnostníky je povinné pojistné závaznou daní. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy. Nezaplacení povinného pojištění je přísně vymáháno.

Sazba sociální pojištění pro živnostníky, kteří nevstoupili do II. důchodového pilíře, činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Sazba zdravotního pojištění je stanovena na 13,5 % z vyměřovacího základu.

Pro účely placení povinného pojistného je vyměřovacím základem polovina dosaženého hrubého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se povinné pojistné vypočítává z minimálního vyměřovacího základu.

Pro sociální a zdravotní pojištění je tento minimální vyměřovací základ odlišný. Pro sociální pojištění je při hlavní samostatné výdělečné činnosti za celý rok 77 832 Kč a pro zdravotní pojištění 155 652 Kč. Minimálně tak musí OSVČ na hlavní činnost zaplatit na zdravotním pojištění za rok 2014 částku 21 014 Kč a na sociálním pojištění částku 22 727 Kč.

Během roku platí OSVČ na hlavní činnost měsíční zálohy, které se následně odečtou od vypočteného povinného sociálního a zdravotního pojištění. Případný nedoplatek je nutné uhradit u obou institucí do osmi dní od odevzdání přehledu.

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161