16.03.2015 22:40

Školkovné

Příznivou daňovou novinkou při vyplňování daňového přiznání za rok 2014 je uplatnění slevy za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné. To je možné uplatnit na jedno dítě do částky 8.500 Kč. Do školkovného se nepočítá stravné ani výdaje na pomůcky.

O školkovné si může daňovou povinnost snížit pouze jeden z rodičů. Současně není možné částku školkovného mezi rodiče rozdělit. Celou částku školkovného uplatní jeden z nich.

Školkovné je daňovou slevou, proto snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Zvýhodnění na děti nemůže uplatnit rodič stanovující výdaje paušálem, u školkovného ale taková podmínka není. Nárok na školkovné mají tedy i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) stanovující výdaje paušálem.

Přílohou daňového přiznání má být potvrzení od školky. Pro uvedený doklad není stanovena závazná forma, každá školka může mít vlastní tiskopis. Na daném potvrzení by mělo být uvedeno jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, kolik činilo školkovné za rok 2014, pro koho je potvrzení vydáváno, datum a podpis zástupce školky.

Zpracování mezd Brno a vedení mzdového účetnictví Brno

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161