24.03.2015 15:45

Výhody vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Někteří zaměstnanci si během roku 2014 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, která tak pro ně byla vedlejším zdrojem příjmů. Hlavní činností bylo zaměstnání. Výkon vedlejší výdělečné činnosti je zvýhodněn. Při platbě sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Povinné pojistné se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny hrubého zisku). Výkon vedlejší výdělečné činnosti je nutné v přehledech uvést a včas doložit.

Aby se jednalo o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, musí být OSVČ současně například zaměstnancem, důchodcem, studentem nebo příjemcem rodičovského příspěvku. Tyto skutečnosti ovšem musejí být uvedeny v informačním systému místně příslušné okresní správy sociálního zabezpeční a zdravotní pojišťovny.

Vedení účetnictví Brno a okolí

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161