20.03.2015 16:03

Zvýšení limitu pro osvobozené příjmy

Pro rok 2014 se zvýšil limit pro příležitostné příjmy na 30 000 Kč oproti 20 000 Kč v roce předchozím. Příjmy z příležitostných příjmů do uvedeného limitu se tedy neuvádějí do daňového přiznání.

V praxi jsou nejčastějšími příjmy příležitostných příjmů jednorávé výpomoci, pronájem movitých věcí nebo příjmy z pěstitelství. Příležitostné příjmy jsou jednorázové činnosti nebo služby. Není možné mít pro takové činnosti živnostenské oprávnění.

Při překročení zákonného limitu se i příležitostné příjmy uvádějí do daňového přiznání. Konkrétně se jedná o ostatní příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmu.

Ucetni Brno

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161