Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014

Délka videosemináře: 1h 4min
Vaše cena: 350,00 Kč

Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014

  • Autor videosemináře: Petr Franěk

Od účetní závěrky k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 až po odeslání na finanční úřad. To vše je ve videosemináři vysvětleno na reálném příkladu, který byl skutečně odeslán na finanční úřad.

Videoseminář obsahuje:

- účetní závěrku

- inventarizaci účtů

- účetní a daňové odpisy majetku

- opravné položky k pohledávkám

- vypracování daňového přiznání k dani příjmů právnických osob za rok 2014

- rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu

- odeslání na finanční úřad

Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161