31.01.2019 12:17

Pojištění: pozor na výpočet záloh

Kromě daňového přiznání mají podnikatelé také povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Povinnost se týká také těch, kteří nejsou živnostníci, ale podnikají podle zvláštních předpisů, tedy jako poradci, lékaři, advokáti, a týká se to také těch, kdo dostávají honoráře. Přehledy podávají i ti, kteří si podnikáním jen přivydělávají, například studenti, důchodci či lidé na rodičovské.

Přehledy je nutné odevzdat nejpozději 4. května a případný doplatek na zdravotním anebo sociálním pojištění zaplatit nejpozději 12. května. Povinnost podat přehledy se týká i těch podnikatelů, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání. Komu zpracovává daně poradce, má sice ještě další tři měsíce čas, ale stejně jako finančnímu úřadu i zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení to musí do 1. dubna ohlásit. Na zdravotní pojištění se odvádí 13,5 procenta z poloviny daňového základu. Na rozdíl od zdravotního pojištění, které se odvádí z celého příjmu, sociální pojištění se platí pouze do maximální částky 1 569 552 korun. Významný je ,,pracovní status" OSVČ: pro koho je podnikání hlavním zdrojem příjmu, je tzv. OSVČ hlavní, a kdo má kromě podnikatelských příjmů i příjem ze zaměstnání nebo je přivydělávající si důchodce, student či na rodičovské dovolené, je podnikatel vedlejší. Právě to má vliv na výši měsíčních záloh. V prvním roce podnikání platí OSVČ hlavní minimální zálohy u obou pojištění. U vedlejší činnosti se pak neplatí zálohy žádné. V dalších letech se zálohy řídí výší vyměřovacího základu, který se vypisuje a vypočítává v přehledech, jež se odevzdávají měsíc po daňovém přiznání.

Zdravotní pojištění: Kdo je zaměstnaný a podnikání není jeho hlavní činnost, zálohy neplatí. Kdo má podnikání jako přivýdělek k důchodu, studiu či rodičovské, platí zálohu podle výpočtu z předchozího roku.

Sociální pojištění: U vedlejší činnosti platí podnikatel zálohy pouze v případě, že jeho zisk (příjmy po odečtění výdajů) za rok 2018 přesáhl částku 71 950 korun. Pokud vyjde rozdíl mezi příjmy a výdaji nižší, než je hranice, pak nebude nic doplácet ani platit na nové období zálohy. Pokud v uplynulém zdaňovacím období platil nějaké zálohy, vrátí mu je jako přeplatek.

Hlavní OSVČ musí platit zálohy u obou pojištění, a to alespoň v minimální výši.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161