Archiv článků

20.03.2015 16:03

Zvýšení limitu pro osvobozené příjmy

Pro rok 2014 se zvýšil limit pro příležitostné příjmy na 30 000 Kč oproti 20 000 Kč v roce předchozím. Příjmy z příležitostných příjmů do uvedeného limitu se tedy neuvádějí do daňového přiznání. V praxi jsou nejčastějšími příjmy příležitostných příjmů jednorávé výpomoci, pronájem movitých věcí nebo...

Celý článek

—————

19.03.2015 07:46

Srážková daň z dohody o provedení práce

Z měsíční odměny 10.000 Kč a méně z dohody o provedení práce se odvádí srážková daň. Do daňového přiznání za rok 2014 je možné zahrnout i tuto zaplacenou srážkovou daň z dohody o provedení práce. Například pro studenty, ženy na rodičovské dovolené nebo penzisty, kteří si během roku 2014...

Celý článek

—————

18.03.2015 21:42

Daň z prodeje cenných papírů

V roce 2013 byly od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže doba mezi nabytím a převodem cenných papírů při jejich prodeji překročila šest měsíců. Od roku 2014 se lhůta prodloužila na tři roky. V daňovém přiznání za rok 2014 bude mnohem více lidí uvádět i příjmy z prodeje cenných...

Celý článek

—————

17.03.2015 21:13

Čerpání daňového bonusu

Pokud je daňové zvýhodnění uváděné v daňovém přiznání vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, vzniká nárok na daňový bonus. Počítá se jako rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ale právě...

Celý článek

—————

16.03.2015 22:40

Školkovné

Příznivou daňovou novinkou při vyplňování daňového přiznání za rok 2014 je uplatnění slevy za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné. To je možné uplatnit na jedno dítě do částky 8.500 Kč. Do školkovného se nepočítá stravné ani výdaje na pomůcky. O školkovné si může daňovou povinnost snížit...

Celý článek

—————

15.03.2015 18:45

Povinné elektronické podání

Daňové přiznání za rok 2014 musí podat všichni občané, kteří si zřídili datovou schránku, pouze v elektronické podobě. Když v praxi podá živnostník, jenž má datovou schránku, daňové přiznání za rok 2014 v tradiční papírové podobě, potom bude finanční úřad toto podání akceptovat, ale udělí...

Celý článek

—————

14.03.2015 20:02

Kdo má povinnost podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat na finanční úřad nejenom všichni živnostníci, ale rovněž zaměstnanci, kteří mají za rok 2014 mimo zaměstnání další zdanitelné příjmy vyšší než 6.000 Kč. Za zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti splní zpravidla daňovou povinnost jejich zaměstnavatel...

Celý článek

—————

13.03.2015 14:05

Daňové odpočty

Základ daně snižují daňové odpočty, které je potřeba doložit k přiznání příslušným potvrzením nebo dokladem (originálem, nikoli kopií). Daňovými odpočty jsou: dary Hodnota daru musí činit nejméně 1.000 Kč, darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %. odběr krve Odběr krve...

Celý článek

—————

12.03.2015 10:11

Příjmy a výdaje OSVČ

Základními vstupními údaji OSVČ pro výpočet daně z příjmů jsou příjmy a výdaje. Potřebná data je možné zjistit z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů při stanovení výdajů paušálem. Při stanovení výdajů paušálem není možné uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na...

Celý článek

—————

11.03.2015 09:50

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2014

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 musí být doručeno na finanční úřad do 1. dubna 2015, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. července. Lidé mající datovou schránku musí daňové přiznání za rok 2014 podat elektronicky, jinak obdrží automatickou pokutu 2.000...

Celý článek

—————


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161